vị trí của bạn:xem trực tiếp world cup miễn phí > Hợp tác và trao đổi > Trên 200 đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến chính sách thuế

Trên 200 đại biểu tham dự hội nghị liên quan đến chính sách thuế

ngày phát hành:2023-09-15 10:54    Số lần nhấp:102

Ngày 25/8, Cục Thuế tỉnh tổ chức hội nghị phổ biến chính sách thuế mới và đối thoại với người nộp thuế quý III năm 2023. Đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khóa đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp về “Tầm quan trọng của việc sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý và ứng dụng trong kỷ nguyên 4.0”.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tham dự hội nghị có hơn 200 đại biểu là giám đốc, phó giám đốc, kế toán của các doanh nghiệp đang kê khai nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh.

Tại hội nghị, trong thời gian 1 ngày, các đại biểu được đại diện Cục Thuế tỉnh phổ biến chính sách pháp luật thuế mới như: Công văn 2121/TCT-CS ngày 29/5/2023 của Tổng Cục Thuế quy định về việc lập hóa đơn thực hiện Nghị định 15/2022/NĐ-CP; Luật giá số 16/2023/QH15 ngày 19/6/2023 của Quốc hội quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức, cá nhân, người tiêu dùng trong lĩnh vực giá, thẩm định giá; Nghị định 27/2023/NĐ-CP ngày 31/5/2023 của Chính phủ quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản.

Cũng tại hội nghị,Hợp tác và trao đổi Cục Thuế tỉnh phối hợp với Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC tổ chức khóa đào tạo cho cộng đồng doanh nghiệp về “Tầm quan trọng của việc sử dụng hóa đơn điện tử, quản lý và ứng dụng trong kỷ nguyên 4.0” như: Lợi ích của sử dụng hóa đơn điện tử, việc áp dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền; lưu ý khi sử dụng hóa đơn điện tử khi có sai sót; cập nhật nội dung về hóa đơn điện tử; quản lý và ứng dụng 4.0 đối với hóa đơn điện tử; quy định chính sách giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 101/2023/QH15 ngày 24/6/2023…

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Thuế tỉnh, đại diện Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, đại diện Công ty TNHH Tư vấn tài chính và kế toán FAC đã tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị, khó khăn, vướng mắc của các doang nghiệp về chính sách thuế.

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu cập nhập kịp thời các chính sách, pháp luật thuế mới bán hành, từ đó vận dụng vào công tác kê khai, nộp thuế của đơn vị.

Hiểu Lam/baolangson.vn

https://baolangson.vn/kinh-te/606345-tren-200-dai-bieu-tham-du-hoi-nghi-lien-quan-den-chinh-sach-thue.html

 Powered by xem trực tiếp world cup miễn phí @2013-2022 RSS地图 HTML地图