vị trí của bạn:xem trực tiếp world cup miễn phí > Hợp tác và trao đổi > Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

ngày phát hành:2023-09-18 12:31    Số lần nhấp:159

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 12-9, Ban Thường vụ Trung ương Hội Người cao tuổi (NCT) Việt Nam phối hợp với Ban Dân vận Trung ương, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội NCT Việt Nam.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Thanh Hóa.

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Nguyễn Quang Dương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Triệu Tài Vinh, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương; Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Trung ương Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương.

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa có đồng chí: Dương Văn Huệ, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội; Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành cấp tỉnh và NCT tiêu biểu.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt NamĐồng chí Nguyễn Đăng Hùng, Phó Vụ trưởng Vụ Đoàn thể, Ban Dân vận Trung ương quán triệt Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Kết luận số 58-KL/TW, ngày 23-6-2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nêu rõ: Qua 10 năm thực hiện mô hình thí điểm Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện tại 13 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các cấp uỷ, tổ chức đảng, Trung ương Hội NCT Việt Nam đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện thí điểm đạt kết quả tích cực. Công tác lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với việc bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT được tăng cường. Nhận thức của cán bộ, đảng viên và xã hội về vị trí của Hội NCT được nâng cao. Tổ chức bộ máy, cán bộ hội được củng cố, kiện toàn, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện cho quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của NCT; động viên NCT chấp hành đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tăng cường đồng thuận xã hội, góp phần giữ gìn, phát huy giá trị tốt đẹp của văn hoá gia đình, cộng đồng, dân tộc.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt NamCác đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên, một số cấp uỷ,Hợp tác và trao đổi tổ chức đảng, chính quyền chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về công tác NCT; chưa quan tâm đúng mức việc xây dựng tổ chức hội và đội ngũ cán bộ hội. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội NCT một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tổ chức bộ máy, năng lực công tác của một bộ phận cán bộ hội còn hạn chế; chưa làm tốt vai trò đại diện, tham mưu với cấp uỷ, chính quyền, chưa phát huy vai trò tích cực của NCT và tổ chức hội trong đời sống xã hội.

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc, phát huy vai trò NCT, xây dựng Hội NCT Việt Nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đối với Hội NCT và công tác NCT; quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, cụ thể hoá và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm, chủ trương, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về NCT. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hoá dân số. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và phát huy vai trò NCT. Đồng ý chủ trương xây dựng tổ chức Hội NCT cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có đủ điều kiện...

Quán triệt, triển khai Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức và hoạt động của Hội Người cao tuổi Việt Nam

Đồng chí Nguyễn Đức Thắng, Chủ tịch Hội NCT tỉnh Thanh Hoá phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, các đại biểu bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội NCT các cấp. Đồng thời khẳng định Kết luận số 58-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần hoàn thiện xây dựng tổ chức Hội NCT hoàn chỉnh ở cả 4 cấp hội, tạo điều kiện thuận lợi cho triển khai thực hiện công tác hội NCT hiệu quả.

Phát biểu tại hội nghị, Phó trưởng Ban Dân vận Trung ương Triệu Tài Vinh đề nghị các địa phương khi triển khai, thực hiện Kết luận số 58-KL/TW phải có giải pháp để Hội NCT hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích; Ban Dân vận cấp huyện cần quan tâm chỉ đạo hoạt động của Hội NCT huyện; xây dựng số lượng cấp ủy Ban Chấp hành Hội NCT các cấp cho phù hợp với thực tiễn địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các mô hình, hoạt động của Hội NCT để tạo sức lan tỏa. Tiếp tục có các giải pháp thiết thực nhằm phát huy vai trò của hội NCT các cấp trong các hoạt động của địa phương...

Thanh HuêPowered by xem trực tiếp world cup miễn phí @2013-2022 RSS地图 HTML地图